velveteyes.net_mitch-epstein_recreation_05

Topanga Canyon, California, 1974