velveteyes.net_mitch-epstein_recreation_04

Menemsha I, Martha’s Vineyard, Massachusetts, 1982